BISINA PEĆINA

Bisina pećina nalazi se u izvorištu Ponorca, na jednoj levoj pritoci, čiji je proticaj upola manji nego kod glavnog toka. Ime je dobila po vlasniku imanja, čiji je nadimak Bisa.
Ulaz u pećinu širok je 7,1 m, a visok 1,0 m. ispred ulaza nagomilan je rečni i siparski materijal.
Od ulaza, profil se širi i diže do tačke 2, a onda se račva u uzani suvi kanal i rečni kanal, koji se ponovo spajaju kod t.3. od t.3 kanal je prohodan 12,0 m, a zatim prelazi u nizak kanal, dužine 15,0 m, koji je ispunjen vodom. Preko leta, kada podzemni potok presuši, možda bi se moglo proći tim potezom.
Ukupna dužina Bisine pećine iznosi 53,0 m, od čega na prohodni deo otpada 38,0 m.
Pećina je siromašna nakitom, izuzev kod t.2, gde ima saliva i stalaktita.

JOVINA VRTAČA

Jovina vrtača nalazi se severoistočno od ponora Ponorca. To je velika, duboka vrtača, prečnika oko 250 – 300 m, čije je dno raščlanjeno s tri sekundarne vrtače. U dvema dubljim vrtačama poniru potočići, čija se voda (bar iz jedne) verovatno javlja u pećini, u Belom dvorcu. Dno dublje vrtače više je od ponora Ponorca za 7,16 m, a pliće vrtače za 13,66 m.
Trebalo bi bojenjem proveriti pretpostavku o podzemnoj vezi ponora u Jovinoj vrtači i izvora u pećini Ravništarka.

BIGAR PEĆINA – CEREMOŠNJA

Bigar pećina nalazi se na kraju suve doline Strugarskog potoka u podnožju krečnjačkog odseka. Iz pećine izvire voda – Bigar vrelo, koje ponire u pećini Ceremošnja. Visinska razlika između ulaza u Ceremošnju i ulaza u Bigar pećinu, iznosi 97,48 m, a rastojanje u pravoj liniji 937 m. Ulaz u Bigar pećinu jena visini od 435 m. Širok je 1,5 m, a visok 0.5 m.

GOLUBANJSKA PEĆINA

Golubanjska pećina nalazi se na desnoj dolinskoj strani rečice Siga, oko 700 m severozapadno od pećine Ceremošnja. Izmedju njih ne postoji veza, jer su razdvojene andezitskom prečagom. Ulaz u pećinu je na visini od 464 m: niži je od ulaza u Ceremošnu za 68 m. Širok je 2 metra, a visok je 4,7 m.

DUBOČKA PEĆINA

Dubočka pećina nalazi se u selu Duboka, u okolini Kučeva. Stariji naziv Velika pećina (Gaura mare), već se izgubio jer to nije bilo pravo ime, već opisno obeležje. Prvobitno ime izgubilo se u raseljavanju i naseljavanju, zbog gubitka kontinuiteta. Ulaz u pećinu je na visini od 320,71 m, u kraškom obliku, s južne strane Dubočke rudine (541 m).

MALA PONORSKA PEĆINA

Nalazi se severno od Dubočke rudine (541 m), a levo od puta Duboka – Radenka. Pećina je na kraju slepe doline, čija dužina iznosi 1.259 m, a prosečna širina iznosi 300 m. Ulaz u pećinu je na 413m. Ponorne vode iz Male ponorske pećine, verovatno se javljeju u Rusaljkinom kanalu, kojim periodično teče voda.

JAMA NA VRTEČU – GROBNICA

Jama se nalazi na kraškoj površini Brteč, na gornjoj ivici duboke vrtače, na severozapadnoj strani. Od seoskog puta, koji prolazi obodom vrtače, niža je za 7 m.

BEŽINAREVIĆA JAMA

Jama se nalazi na potesu Mala rudina, na imanju Živojina Martinovića, na levoj strani suve doline. Poprečni presek jame je asimetričan. Ulaz je na visini od 456 m. Otvor jame ima dimenzije 3,5 m x 2.5 m. Odsek iznad, jame visok je 5 m, a zatim prelazi u blažu padinu, koja se pruža sve do vododelnice.

BIGAR PEĆINA – ŠEVICA

U istočnoj Srbiji, a posebno na teritoriji opštine Kučevo, postoje više pečina ili izvora, koji se zovu Bigar. To ime nose izvorske pećine, kod kojih se na izvoru taloži bigar.
Ševička bigar pećina, nalazi se u desnom izvorišnom kraku Bežinarske reke, na imanju Aleksandra Petrovića, ispod salaša. Izgrajena je krednim krečnjacima. Okolina Bigar pećine obrasla je gustom listopadnom šumom. Ulaz u pećinu je na visini od 368 m. Širok je 2 m, a visok 4 m.

LACKOVIĆA PEĆINA

Pećina se nalazi sa leve strane Bukovske reke, uzvodno od suve doline, na visini od 220 m. Od rečnog korita je viša oko 20 m. Pećina nije istražena i nalazi se na imanju Radiše Blatovića.

BIGAR PEĆINA – BUKOVSKA REKA

Pećina se nalazi s leve strane Bukovske reke, u istoimenom zseoku, koji se smestio u aluvijalnoj ravni i niskim terasama. Ulaz u pećunu je na visini od 272 m, odnosno 55 m iznad rečnog korita. Pristup je otežan zbog velikog kaskadnog nagiba dolinske strabe i siparaskog materijala.

KOVASAVA PEĆINA

Pećina Kovasala nalazi se u podnožju litice, pri vrhu leve dolinske strane Bukovske reke. Visina krečnjačkog odseka, iznad ulaza u pećinu, iznosi oko 20 m. Ulaz u pećinu je na visini od 342 m. Širok je 1,1 m, a visok 0,7 m. U produžetku, širina pećinskog kanala kreće se od 1,2 m do 4,5 m.

KAMENIČKA PEĆINA

Pećina se nalazi na desnoj strani Kameničke reke, u ataru sela Kaona. Od rečnog korita viša je oko 29 m. Dolinska strana je veoma strama. Obrasla je bukovom šumom.
Pećinu je istraživao Č. Milić 1956 godine. Ulaz u Kamenički pečinu je na visini od 237 m. Širok je 9 m, ali se na 1,5 m od ulaza, glavni pećinski kanal račva, oko masivnog krečnjačkog stuba, čija širina u početku iznosi 1,5 m, a na kraju 3 m. Pićina je široko otvorena, bez pećinskog nakita. Zasuta je glinovitim materijalom, koji je više puta prekopavan od strane „lovaca na zlato“

RAKOBARSKA PEĆINA – (FUNDURI)

Pećina se nalazi na izvoru Rakobarske reke, oko 2.5 km severoistočno od sela Rakova Bara, u podnožju kraške površine, čija visina ne prelazi 600m. Pećina je izvorskog tipa, suva. Meštani ne pamte da je iz nje isticala voda.
Ulaz u pećinu je na visini od 342 m. Širok je 10,1 m, a visok 4,1 m. Širina glavnog pećinskog kanala iznosi 3 – 4 i sa manjim oscilacijama.

ŠUMEĆA – Suva pećina

Pećina se nalazi u podnožju kraške ploče, raščlanjene presahlom ili periodičnom rečnom mrežom, čija visina iznosi 545 m (Rudine). Ploča je viša od pećine oko 250 m. U podnožju ploče je Rakobarska pećina.
Speleološki sistem Šumeće sastoji se iz dve odvojene pećeni: Suve i Rečne, čijisu ulazi udaljeni oko 30 m, sa visinskom razlikom od 8 m.To su dva pećinska horizonta: starija i mladja.

ŠUMEĆA – Rečna pećina
Ulaz u Rečnu pećinu Šumeće je na visini od 287 m. Širok je 2 m, a visok 0,6 m. U nastavku kanal se sužava i potopljen je čitavom dužinom. Dubina vode je 10-20 cm.

ŠEVIČKA PEĆINA

Ševička pećina se nalazi na lokalitetu Mali vrteč. Ulaz u pećinu je na visini od 496 m, u slepoj dolinici, severoistočno od kote 579. Dnom dolinice protiče malovodni, ali stalni potočić, koji ponire u pećinu, skrivenoj u krošnji drveća i korovskih biljaka. Nalazi se u ataru sela Ševica, od centra sela je udaljena 9 km.

PEĆINA NA PROCEPU

Fosilna dolina, kojom je u dalekoj prošlosti tekla ponorska reka, povezuje ponor Dubočke pećine i dolinu Vukosave. Pećina se nalazi na levoj strani Pojenskog potoka, oko 150 m uzvodno od kote 369, u blizini kuće Milentije Rajić. Pećina se razvila na medjuslojnoj pukotini blago nagnutih krečnjačkih slojeva. Ulaz ima obil nepravilnog trougla, širine 0,5 m i visine 1 m.

VELIKA PEĆINA – GAURA VEL

Velika pećina se nalazi na početku doline Brnjice, na ulazu u duboku klisuru, na levoj dolinskoj strani. Ulaz u pećinu je na 535 m. U odnosu na sastavke Ključate i Brnjice, viši je 99 m. Ulaz je širok 3,1 m, a visok 10m. Ima oblik nepravilnog izduženog trougla. Velika pećina je bez nakita