Preuzmite stazu: Dom kulture – Bukova ravan

Dužina staze: oko 2,9 km
Početak staze: Dom kulture Kučevo – mapa

Visina staze:
Ukupno penjanje: 274 m
Ukupno spuštanje: 0 m
Raspon visine: 274 m (od 160 m do 434 m)

Još jedna staza sa istim ciljem. Ovim pokazujemo samo više načina kako se može doći do izvrednog izletišta na domak Kučeva. Ova trasa kreće od Doma kulture i velikim usponom stižemo do prve tačke za odmor. Odatle „puca“ pogled na Kučevo i širu okolinu. Posle kraćeg odmora krećemo se dobrim makadamskim putem i u hladu raznovrsnog drveća uživamo u ovoj destinaciji. Nailazimo na kuće prvih meštana i odmah zatim i na bunar pijaće vode. U narednih stotinu metara nailazimo na nekoliko odmarališta i skretanje u desno do izvora veoma dobre vode „Radulovac“. Put nastavljamo uz blagi uspon, a zadovoljstvo nam pričinjava raznovrsna flora i fauna. Prolazeći pored još nekoliko salaša stižemo do dela staze koja prolazi kroz veoma gustu bukovu šumu i ulazimo na plato sa dva bunara. Obeleženom stazom udesno penjemo se do naše željene destinacije.